SPB Shell 3D : Εντυπωσιακός εναλλακτικός Launcher

Την ώρα που το hardware κάνει εντυπωσιακές προόδους, το Software του android είναι ακόμα στα επίπεδα της έκδοσης 1.6. Και

Περισσότερα